Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Lista zagadnień


Pobierz plik w formacie pdf.

 1. Bolesław Leśmian - "pośmiertny triumf Młodej Polski".
 2. "Nigdy nie było tak pięknej plejady" - międzywojenna poezja skamandrycka.
 3. "Zmieniła się skóra świata" - awangarda poetycka lat dwudziestych.
 4. Program poetycki Tadeusza Peipera.
 5. Tendencje klasycystyczne w liryce międzywojennej.
 6. Katastrofizm w poezji lat trzydziestych (Józef Czechowicz, grupa "Żagary").
 7. Groteska, parodia i drwina w poezji międzywojennej.
 8. "Niepodległościowe rozrachunki": Juliusz Kaden-Bandrowski, Andrzej Strug, Stefan Żeromski.
 9. Proza psychologiczna w okresie międzywojennym.
 10. Międzywojenna powieść historyczna.
 11. Tradycja "wielkiego realizmu" - Noce i dnie Marii Dąbrowskiej.
 12. Mistrzowie prozatorskiej awangardy: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz.
 13. Teoria i praktyka dramaturgiczna Stanisława Ignacego Witkiewicza.
 14. Katastrofizm pokoleniowy i historiozoficzny liryki wojennej (Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Andrzej Trzebiński).
 15. "Ocalony" - powojenna twórczość Tadeusza Różewicza.
 16. Klasycyzm w poezji polskiej po 1956 roku.
 17. Nurt lingwistyczny w poezji polskiej po 1956 roku.
 18. Późna twórczość wielkich artystów: Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert.
 19. Doświadczenie wojny i okupacji w prozie lat czterdziestych.
 20. Socrealizm - teoria i praktyka.
 21. Literatura przełomu październikowego wobec doświadczeń socrealizmu.
 22. Idee egzystencjalne w literaturze polskiej po 1956 roku (proza, poezja, dramat, eseistyka).
 23. Powojenna powieść historyczna.
 24. Nurt chłopski w powojennej prozie polskiej.
 25. Tematyka kresowa w prozie współczesnej.
 26. Literatura "małych ojczyzn".
 27. Motywy religijne i metafizyczne we współczesnej literaturze polskiej.
 28. Eseistyka krajowa i emigracyjna.
 29. Dziennik - pamiętnik - autobiografia we współczesnej prozie polskiej.
 30. Reportaż i felieton we współczesnej literaturze polskiej.
 31. Literatura wobec stanu wojennego: 1982-1989.
 32. Powojenna twórczość dramaturgiczna.
 33. Powojenna krytyka literacka.