Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk
prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk
wyślij wiadomość

Od 1983 roku pracownik ILP; W latach 1990–2006 współpracował z Instytutem Literackim w Paryżu; wykładał na Slavish Seminarium Universitait van Amsterdam (zajęcia z literatury polskiej); kierował Zakładem Metodyki Literatury i Teorii Lektury UW. Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UW, członek Pracowni Antropologicznych Problemów Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Zainteresowania badawcze:

 • kultura polska XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej na emigracji po roku 1939;
 • eseistyka polska i europejska;
 • epistolografia i diarystyka polska.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej 1945–1977. Vincenz — Stempowski — Miłosz, Eterna, Warszawa, 1990;
 • Sawinkow, LNB, Warszawa 1992;
 • Nieśpieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1997;
 • Pan Petlura?, OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa 1998 (nagroda Fundacji Kultury oraz nominacja do nagrody Nike);
 • Giedroyc i „Kultura”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999;
 • Books of the Highway, Stones of Venice: Notes on Polish Essay, Literary Group Polska, Kraków 1999;
 • Miejskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003;
 • Od Bukaresztu do Lafitów. Jerzego Giedroycia Rzeczpospolita epistolarna, Fundacja Pogranicze, Sejny 2006.

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem, red. B. Kerski, A.S. Kowalczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001;
 • Pisarz na emigracji: mitologie, style, strategie przetrwania, red. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005;
 • Realiści z wyobraźnią. „Kultura” 1976–2000, Antologia „Kultury” 1976–2000. T. I–II. red. B. Kerski, A.S. Kowalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
 • Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Historia emigrantów [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 229.
 • „Kultura” i Marzec 1968 [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008, s. 245;

d) opracowania redaktorskie:

 • J. Stempowski, Ziemia berneńska, przeł. A.S. Kowalczyk, Czytelnik, Warszawa 1990;
 • J. Stempowski, Listy do Jerzego Giedroycia, LNB, Warszawa 1991;
 • J. Stempowski, W dolinie Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie, LNB, Warszawa 1991;
 • J. Giedroyc, J. Stempowski, Listy 1946–1969, cz. 1 i cz. 2, Czytelnik, Warszawa 1998;
 • B. Miciński, J. Stempowski, Listy. Red. J. Klejnocki, A. Micińska, A.S. Kowalczyk, wprowadz. H. Micińska-Kenarowa, K. Régamey, LNB, Warszawa 1995;
 • B. Osadczuk, Ukraina, Polska, świat, Pogranicze, Sejny 2000;
 • J. Stempowski, Od Berdyczowa do Lafitów, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2001;
 • A. Bobkowski, „Przysiągłem sobie, że jeśli umrę, to nie w tłumie...”. Korespondencja z Anielą Mieczysławską 1951-1961, Wydawnictwo Ruta, Wałbrzych 2003;
 • W. Gombrowicz, J. Giedroyc, Listy 1951–1969. Wyd. II integralne. Czytelnik, Warszawa 2005.