Zakład Literatury XX wieku

Ilp
Strona Wydziału Polonistyki
Strona Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Alina Molisak
Dr Alina Molisak
wyślijwiadomość

Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego od 1993 roku, doktor nauk humanistycznych od2003 roku. Wygłaszała gościnnie wykłady na uniwersytetach w Berlinie(m.in. Gastdozentur w semestrze zimowym 2007/2008), Hamburgu (Gastdozentur w semstrze zimowym 2015/2016), Bonn,Mainz i Tybindze. Jest członkiem Gesellschaft füreuropäisch-jüdische Literaturstudien.

Zainteresowania badawcze:

 • literatura Zagłady;
 • literatura polsko-żydowska;
 • odmiany tożsamości;
 • poetyka miejskich przestrzeni XX-wiecznych.

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Judaizm jako los. Rzecz o BogdanieWojdowskim (Judaismus als Schicksal. ÜberBogdan Wojdowski), Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004;
 • Żydowska Warszawa - żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku, IBL PAN, Warszawa 2016.

b) redakcja książek zbiorowych:

 • Grenze überschreiten. Diejunge polnische Generationerzählt (Anthologie), München 1996;
 • Stosowność i forma. Jak opowiadać oZagładzie, red. M. Głowiński, K. Chmielewska,K. Makaruk, A.Molisak, T. Żukowski, Universitas, Kraków 2005;
 • Pisarze polsko-żydowscy XX wieku.Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Dom WydawniczyElipsa, Warszawa 2006;
 • Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. by A. Molisak and S. Ronen, Warsaw 2010;
 • Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas, Kraków 2010;
 • Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, Hrsg.  M. Marszałek and A. Molisak, Berlin 2010;
 • Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej,
  red. A .Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa 2011;
 • Galician Polyphony. Places and Voices, ed. A. Molisak, J. Wierzejska, Warszawa 2015;
 • Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017;
 • The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives: In Memory of I. L. Peretz, ed. A. Molisak i S. Ronen, Cambridge Scholara Publisihng, 2017;
 • Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red K. Chmielewska, A. Molisak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.
 • Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca '68, red A. Molisak, P. Czapliński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019.

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Obecność Boga w historii. Żydowskaperspektywa po Auschwitz wedle Emila Fackenheima“[w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historiiw literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A.Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 140–152;
 • Wątki biblijne w literaturze oZagładzie. Wybrane przykłady (razem z A. Sekułą) [w:] Stosownośći forma. Jak opowiadać o Zagładzie, red. M. Głowiński, K.Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Universitas,Kraków 2006, s. 107–147;
 • Adolfa Rudnickiego odmiany żydowskości[w:] Pisarze polsko-żydowscy. Przybliżenia, red. M.Dąbrowski, A. Molisak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s.67–79;
 • Próba świadectwa. W 60 latpo Zagładzie i walce Warszawskiego Getta [w:] PolskiPEN Club. Księga pamiątkowa, red. A. Pomorski, OPENWydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa 2006, s. 287–291;
 • Kilka uwag o stereotypach iliteraturze, „Midrasz” 2006, nr 3, s.14–15;
 • Literacki obraz miasta –żydowska Warszawa / żydowski Berlin,„Anthropos” 2006, nr 6–7, s.37–46;
 • Projekt żydowskiej nowoczesności– perspektywa historyczna (o książce ShulamitVolkow: Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy w XIX i napoczątku XX wieku), „Midrasz” 2007, nr 1,s. 19;
 • Tożsamość żydowskich kobiet, „Midrasz” 2008, nr 3, s. 20-21;
 • My z Jedwabnego – czytane polatach, „Borussia” 2008, nr 1 (42), s.205–208;
 • Kilka uwag o różnychodmianach „marcowych” narracji, [w:] (Nie)ciekawaepoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2008, s. 275–288;
 • Icyk Manger czytany inaczej,„Midrasz” 2009, nr 4;
 • "Żydokomuna" wiecznie żywa? – o książce A. Pufelskiej, Die Judäo-Kommune. Ein Feinbild in Polen. Das polnische Selbstversändnis im Schatten des Antisemitismus 139-1948, [w:] "Midrasz" 2009, nr 12;
 • Schreiben im Auftrag der Toten. Mediumistische Erzälstrategien in der polnischer Literatur, [w:] Nach dem Vergessen. Rekurse auf dem Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, ed. M. Marszałek, A. Molisak, Berlin, 2010;
 • Zionism in Polish, or on a Few of Jakub Appenszlak’s  Texts, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed by A. Molisak and S. Ronen, Warszawa 2010;
 • Syjonizm po polsku czyli o kilku tekstach Jakuba Appenszlaka, [w:] Ślady obecności, red. S. Buryła and A. Molisak, Krakow 2010;
 • The Jewish Nation - A Few Remarks on Literature, "Shofar. An Interdisciplinary Journal for Jewish Studies", Vol. 29, wiosna 2011, nr 3, Indiana;
 • Literacki portret "Śródborowianki" - miejsce i środowisko, "Slavia Occidentalis Iaponica", 2011, vol. 14, Tokyo;
 • Tuwim i queer, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tozsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A. Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa, 2011, s. 71–82;
 • Literackie ślady żydowskich migracji pierwszej połowy XX wieku, [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, s. 227-241;
 • Ironia, grtoeska i surrealizm - jezyki uniwersalne. Przypadek Nataszy Goerke, [w:] Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, , P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013;
 • Jüdische Identität in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, [w:] Osteuropäisch-jüdische Literaturen im 20. und 21. Jahhunder: Identität und Poetik, red. Klavdia Smola, Otto Sander Verlag, 2013;
 • Przestępczość wielkomiejska-prostytucja- portret literacki Ostjuden - Warszawa i Berlin, [w:] popularna XX wieku - przeglądy - analizy - interpretacje, red. E. Bartos, M. Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013;
 • Ironie, Groteske und Surrealismus oder Universalsprachen. Das Beispiel Natasza Goerke, [w:] Polnische Literatur in Bewegung Die Exilwelle der 1980er Jahre, D. Henseler, R. Makarska, Transcript Verlag, 2013.
 • "Spisek wam wszystko wyjaśni…", [w:] (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014;
 • Karabin maszynowy i porcelana, [w:] Literatura i "faktury" historii XX (i XXI) wieku, red. A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014;
 • Przestrzenie realne, przestrzenie symboliczne w „Szkicach piórkiem”, [w:] Andrzej Bobkowski wielokrotnie, red. A.S. Kowalczyk, M. Urbanowski, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2014;
 • Sandauer i żydowskość – na przykładzie książki "O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…)" oraz jej recepcji, [w:] Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. A.S. Kowalczyk, K. Hryniewicz, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2014;
 • Kręgi kultury, [w:] Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do państwa Izrael. Żydzi w Polsce. 1000 lat wspólnych losów, red. L. Będkowski, A. Brzostowska, Warszawa 2014;
 • The Jewish Nation, [w:] "LETTRE INTERNATIONALE" (Magyar), Spring 2014 (92), s. 12-15;
 • Żydowska Warszawa - żydowski Berlin w pierwszej połowie XX wieku. Różne wersje religijności, „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” 2015, nr 6 (VI), s. 129-143;
 • „Szmalec i żydowskie złoto”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25 (45), s. 209-234;
 • „Judaizm jako los” On the Essay by Bogdan Wojdowski, „POLIN. Studies in Polish Jewry” 2015, vol. 28, s. 441-456;
 • „Neuland” czyli dyslokacja ideału, „Przegląd Hmuniastyczny” 2015, nr 4.
 • Zwei Denkmäler fűr Gerechten in Warschau. Gedenken nach 1989, [w:] Nach dem Holocaust. Medien postkatastropischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland, red. A. Artwińska, A. Tippner, Frankfurt 2017, s. 111-130.
 • Między (pozorną) sielanką a nieistnieniem, [w:] Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 193-220.
 • Rachel Auerbach - powojenne spojrzenie na Treblinkę, [w:] Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 280-292.
 • Sprawiedliwi w kaplicy, [w:] Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red. K. Chmielewska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 35-54.
 • Elijah the Prophet: Leśmian and the Interwar Polish-Jewish Poets, [w:] The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives, red. A. Molisak, S. Ronen, Cambridge 2017, s. 107-116.
 • Ein Messias aus Galizien? Jakob Frank und seine Lehren in Olga Tokarczuks "Księgi Jakubowe", [w:] Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen - Begegnungen - Verflechtungen, red. M. Baran-Szołtys i in., Wiedeń 2018, s. 233-246.
 • Einfluss des Krieges auf die traditionelle jüdische Gemeinde -"Di Shmuglers" von Ojzer Warszawski,, [w:] Der Erste Weltkrieg in Mitteleuropa: Kultur und Gesellschaft im Umbruch, red. Anna Wołkowicz, unter Mitwirkung von Agnieszka Jezierska Wiśniewska, Grażyna Kwiecińska und Krzysztof Tkaczyk, Ptere Lang, Berlin 2019.
 • On Behalf of the Dead: Mediumistic Writing on the Holocaust in Polish Literature,, [w:] The "Spectral Turn" Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire, red. Zuzanna Dziuban, Transcript Verlag, Bielefeld 2019.
 • Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz, [w:] "Studia Judaica" 2019, nr 1 (43).
 • "Dybuk" albo żydowska (nie)obecność w Humaniu, [w:] "Porównania" 2019, nr 1 (24).
 • Zapisana wspólnota - narracje emigrantów Marca'68,, [w:] Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca '68, red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019.

d) wybrane recenzje:

 • Tel Awiw-Jerozolima -paradoksalne przestrzenie różnojęzyczne, (rec. książki Beaty Tarnowskiej Tel Awiw-Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskich), [w:] "Prace Literaturoznawcze" 2019, nr 7.